top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

1.Rekisterinpitäjä

 

Brittebo Art Oy

Brittebontie 11

02440 Luoma

Y-tunnus 0905398-5

 

2. Rekisteristä vastaava yhdyshenkilö

 

Tuula Laukka

info@tuulalaukka.com

+358 40 847 9718

 

3. Rekisterin nimi, oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelytarkoitus

 

3a. Verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus

ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen emme voi käsitellä tilaustasi ilman henkilötietojasi. 

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- maksunvälittäjät jotka vastaanottavat sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle.

 

3b. Myyntitilaisuuksien asiakasrekisteri

 

Keräämme sähköpostiosoitteita myyntitilaisuudessa ostaneilta asiakkailta,

Jotka haluavat tulla kutsutuksi vastaavaan tilaisuuuteen tulevaissuudessa.

Henkilötietojen (tässä tapausessa sähköpostiosoitteen) käsittelyn oikeusperusteena nn suostumus. Tietoa kerätään asiakassuhteen hoitamista varten.

 

3c. Markkinointirekisteri

 

Käytämme henkilötietoja ( tässä tapauksessa sähköpostiosoite ) myös markkinointia varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Olet aktiivisesti ilmaissut halusi saada meiltä uutiskirjeitä.

 

4. Evästeet

 

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustosi tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi , kun käyt sivustollamme. Evästeet tallentavat tietoa

Laitteesi käytöstä ja käyttötavoita. Evästeitä on erilaisia. Käytämme teknisiä evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät

Selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. 

 

Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten tilastointityökaluja (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtäämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille, mitkä sivustomme sivut asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä tiedot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisiä.

 

Voit valita, että tietokone varoittaa sinua aina, kun eväste lähetetään tai voit poistaa kaikki evästeet käytöstä. Tämä tapahtuu selaimesi kautta (kuten Safari, Crome tai Internet Explorer )

Jokainen selain on hieman erilainen, joten tutustu selaimen Ohje-valikkoon, jotta voit oppia oikeat tavat muokata evästeitä. Jos poistat evästeet käytöstä, et voi käyttää monia ominaisuuksia, jotka tekevät sivustovierailustasi tehokkaamman. Osa palveluisstamme ei toimi 

oikein ilman evästeitä. 

 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita hekilötietojen turvallisuuden kannalta kriitisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

 

 

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 

° Oikeus tarkistaa itseänsä koskevat tiedot.

° Oikeus tietojen oikaisemiseen.

° Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kietää markkinoinnin)

° Oikeus peruuttaasuostumus

 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 

pyyntö tulee lähetttää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaanhenkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poitamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

bottom of page